logo

Nieuwsarchief

Een verzameling van oudere nieuwsonderwerpen die op onze homepage hebben gestaan.

Eerder op onze beginpagina:

Grensgemeenten, buit je ligging beter uit

Tien actiepunten voor de gemeentepolitiek

Stemhokjes

Plaatselijke politici kunnen meer voor hun gemeente betekenen als ze beseffen dat die grenst aan Duitsland, Vlaanderen of Wallonië. Buitenlandse buurgemeenten bieden kansen. De gemeentelijke partijen kunnen daarop inspelen, en Stichting Geen Grens heeft tien suggesties hoe ze dat kunnen doen.

Lees of download Aanbevelingen gemeentelijke verkiezingsprogramma's 2022, 5 pagina's pdf.

Beide Limburgen: gedeelde weelde?

NL- en B-Limburg, een perifere tweeling en broeders in marginaliteit

Kaart 2 Limburgen
Hans Erren, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ger Essers inventariseert de moeizame samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Wat is er nodig om een nieuwe sociaal-culturele agenda te ontwerpen?

Het hele artikel is hier te lezen en te downloaden (pdf, 9 pag.).

Grenswerkers: gemangeld tussen de wetten van twee landen


Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? Die vraag stelt Ger Essers in zijn artikel "Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?", verschenen in Grensoverschrijdend werken nummer 37.

Het artikel (11 pag.) is hier te lezen als pdf-bestand en te downloaden.

Uitzending gemist? Stemmen vanuit de Grensregio

Ziet politiek Den Haag de grensoverschrijdende kwesties wel?

Logo Studio Europa

Heeft u ons video-debat over "Stemmen vanuit de grensregio" gemist? U kunt de hele uitzending terugkijken op Youtube via de link onderaan dit bericht, of door te klikken op de afbeelding.

Wat zijn belangrijke grensoverschrijdende thema’s en hoe komen deze onderwerpen terug in de verschillende partijprogramma’s? Hoe denken de verschillende partijen over het bestaande beleid op het gebied van grens-overschrijdende samenwerking? Welk beleid is er nodig voor succesvol meertalenonderwijs in de grensregio? En hoe kan het volgende kabinet de hordes voor grensarbeiders verkleinen?

Op donderdag 11 maart dagen we politici van verschillende partijen uit om stelling te nemen in verschillende grensoverschrijdende onderwerpen. In het bijzonder geven de politici hun visie over het bestuurlijke programma van staatssecretaris Raymond Knops (CDA), taalonderwijs in de grensregio, werken en ondernemen aan de grens en grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Het online-evenement op de valreep van de Nederlandse verkiezingen werd georganiseerd door Stichting Geen Grens en Studio Europa Maastricht.

Gemist? Herbekijk de livestream op Youtube via de volgende link (1u32): https://youtu.be/EtmDwrL0bPQ

Afgestudeerd in de Euregio, en dan wegwezen?

Universiteit Maastricht onderzocht beweegredenen

Fresh graduate/ Photo: Paral_lax
Photo: paral_lax @flickr CC

Na het behalen van een diploma in het hoger onderwijs trekken veel afgestudeerden weg uit de Euregio. De Maastrichtse universiteit - met name de School of Business and Economics, de Graduate School of Governance/UNU-MERIT - onderzocht waarom hoog opgeleiden vertrekken.

Belangrijke factoren blijken te zijn de kwaliteit van leven in de regio, de mate van openheid, en loopbaanperspectieven in de euregio. Maar ook sociale factoren zoals de reisafstand tot een partner, familie en vrienden spelen een rol.

Het hele (Engelstalige) wetenschappelijke artikel is hier online te lezen en hier te vinden als .pdf-document.

Bus van Hasselt naar Sittard-Geleen

Studie TU Delft ziet kansen voor directe OV-lijn

De stedelijke gebieden van Hasselt en Sittard-Geleen hebben voordeel bij een rechtstreekse OV-verbinding. Dat stellen onderzoekers van de TU Delft in een case study naar grensoverschrijdend openbaar vervoer. Wanneer de tijdrovende omweg over Maastricht vervalt, ontstaat er voldoende passagiersaanbod voor een hoogwaardige busverbinding. Daardoor kunnen er tussen Hasselt en Sittard-Geleen positieve agglomeratie-effecten ontstaan. In de studie is rekening gehouden met een mogelijke realisatie van het Spartacus-project, waarbij de buslijn opgewaardeerd kan worden tot een tramverbinding.

Going cross-border; Case study: Public transport in the Sittard-Geleen-Hasselt Region is hier te lezen en te downloaden.

De landsgrenzen in de verkiezingsprogramma's

Inventarisatie partijstandpunten in grenszaken

Foto stemhokjes

De schrijvers van de partijprogramma's voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 beseffen steeds beter dat Nederland een grens van 1027 kilometer heeft met de buurlanden. Voor de inwoners van zeven Nederlandse provincies is het buitenland dagelijks dichtbij. Naar wie gaat uw stem op 17 maart 2021?

Stichting Geen Grens heeft alle programma's doorgevlooid en de grensland-visies van de partijen bijelkaar gezet in een Inventarisatie grensoverschrijdende programmapunten in de verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer d.d. maart 2021

Stichting Geen Grens deed afgelopen jaar aanbevelingen aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma's voor 2021.

Waar blijft de euregionale Uit-Agenda?

Geen Grens roept bestuurders beide Limburgen op tot actie

Centrum van Maasmechelen

Culturele projecten in onze gemeenschappelijke regio zijn zelden echt euregionaal. Stichting Geen Grens vraagt provincie- en gemeentebesturen aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens om met elkaar te gaan praten. Zwengel de ontwikkeling van een euregionale uitgaansagenda aan!

Limburg (B) is bereidwillig, maar ziet haar mogelijkheden ingeperkt door een herschikking van bevoegdheden. Daardoor vallen grensoverschrijdende projecten niet meer onder de provincie. Dat blijkt uit het antwoord van Provincie Limburg (B)

De EGTS Euregio Maas-Rijn zet zich actief in voor euregionale samenwerking op cultureel gebied. De Euregio wijst creatieven in de culturele sector de weg naar een groot aantal initiatieven, fondsen en programma's waar zij een beroep op kunnen doen. Zie brief van EGTS Euregio Maas-Rijn over cultuuragenda.

De brief van Geen Grens is hier te lezen en te downloaden.

Hoe nu verder?

Reactie op Kader Internationalisering Prov. Limburg

Foto drieHandenpunt

Harry Welters formuleerde kanttekeningen bij het rapport Vernieuwend verbinden over de grenzen heen: Kader Internationalisering van de Provincie Limburg.

Hier te lezen en te downloaden.

Frans en Duits moeten terug in de Limburgse klas

Isolement dreigt door gebrek aan kennis

Iedere bewoner van de grensregio weet allang dat je met Engels niet ver komt bij de buren in Wallonië of Noordrijn-Westfalen. Maar leerlingen en studenten op alle niveaus van het Limburgse onderwijs komen nauwelijks meer in aanraking met Frans en Duits. Er zijn manieren om dat aan te pakken. Stichting Geen Grens heeft de talige situatie grondig onderzocht en komt met aanbevelingen: voor het onderwijs zelf, en voor de bestuurlijke inbedding en ambtelijke ondersteuning.

Lees hier de nota: Limburg en zijn buurtalen: een impuls is wenselijk! Aanbevelingen inzake het buurtalenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs (15 pag., pdf)

Brede ambities GS Limburg: grensoverschrijdend verbinden

Wat de provincie concreet kan doen voor de internationalisering

Prov.Limburg en Geen Grens

Stichting Geen Grens heeft met belangstelling kennisgenomen van de provinciale nota ’Vernieuwend Verbinden over grenzen heen’ (28 april 2020). Het ontbreekt het bestuur van Nederlands Limburg niet aan ambities. Positief is ook het belang dat de provincie toekent aan het onderhouden van goede contacten met alle betrokkenen. Geen Grens is tevreden over het feit dat het centrale thema van de nota gericht is op het scheppen van verbindingen tussen mensen en organisaties over grenzen heen.

Voor de realisatie van de provinciale ambities heeft de Stichting Geen Grens een aantal concrete suggesties:

  • Substantieel beter grensoverschrijdend openbaar vervoer
  • Meer cultuursamenwerking (museumkaart, culturele hoofdstad, agenda)
  • Euregionaler onderwijs, van basisschool tot universiteit
  • Faciliteiten voor grenswerkers, ook de tijdelijke
Reactie van Stichting Geen Grens op Nota Internationalisering van GS Limburg NL

Limburg & Limburg

ANV: Corona als stresstest voor de inter-Limburgse samenwerking

ANV-logo

Door de pandemie-maatregelen veranderde de grens tussen Nederlands en Belgisch Limburg kortstondig in een ijzeren gordijn. Het Algemeen Nederlands Verbond vindt vier verklaringen waarom dat alles zo moeizaam verliep, en vraagt zich af: Hoe kan het beter?


Europa in beweging - Twee Berlijnse interrailers willen op hun reis Europeanen ontmoeten en Europa aan de tand voelen. Video van ZDF:
(18 mei 2019)

NL-B-D-daily-commute-graphic
Graphic: Maastrichtdebate.eu

En nu de EU-regio's - Het debat met de EU-Spitzenkandidaten in Maastricht trok alle aandacht, maar waar was de regio? De Limburgen en Noordrijn-Westfalen, al eeuwenlang een Europese regio, komen aan bod op 11 mei 2019 in Roermond. Kandidaten voor het EU-parlement treden tegen elkaar in het strijdperk en gaan in discussie met u, de kiezer. Kom op zaterdag 11 mei naar de Roerstad en praat mee. Lees meer: Europa kiest over grenzen. (1 mei 2019)

Bovens in Wittem
(Foto: Prov. Limburg/Klooster Wittem)

Blije gouverneur - NL-Limburgs gouverneur Theo Bovens "sprong een gat in de lucht" toen Noordrijn-Westfalen samenwerking met de Benelux voluit omarmde. Dat zei hij bij de Wittemer Gespräche op 7 november 2018.

In zijn enthousiaste toespraak tot de Deutsch-Niederländische Gesellschaft schetste hij "nut, noodzaak en winst" van samenwerken over de grenzen heen. Lees hier wat Theo Bovens zei. (28 jan. 2019)

Vlag Lim Logo Geen Grens

Provinciaal debat - Stichting Geen Grens nodigt u uit voor een debat: Limburg(ers) over de grens: kansen benutten op zaterdag 19 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in Centre Céramique Maastricht. Gratis toegankelijk.

Wat gaan de provinciale lijsttrekkers doen voor de grensoverschrijdende Limburgers? Twee sprekers - een Vlaming en een Duitser - voelen de kandidaten aan de tand. Gespreksleiding: Huub Spoormans. Naar wie gaat uw stem op 20 maart? Programma en "Grenspunten" uit de partijprogramma's (6 jan. 2019)

Grenscorrectie - Sinds 1 januari 2018 ligt de grens tussen België en Nederland weer midden in de Maas. Daarmee kwam een einde aan een onhandige situatie. (3 dec. 2018)

Kanunnik Coenenprijs - De Kanunnik Coenenprijs voor voorvechters van euregionale grensoverschrijdende samenwerking is dit jaar toegekend aan Ger Essers. Volgens de jury van de Maasketen Jan van Eyck is Essers "de belichaming van het Europese ideaal. Hij werkte vele jaren in het onderwijs, daarna als adviseur grensarbeid en was vele jaren adviseur van Europarlementariër Ria Oomen. Hij was en is ook lid van vele grensoverschrijdende verenigingen en stichtingen, waaronder de Deutsch Niederländische Gesellschaft, het Algemeen Nederlands Verbond en de stichting Geen Grens."

De prijs werd Ger Essers, secretaris van de Stichting Geen Grens, op 3 november 2018 uitgereikt in Sittard. (3 nov. 2018)

Internationalisering = Engels? - Twee Limburgse gedeputeerden hebben een beperkte en ietwat simplistische visie op internationalisering, vindt de Stichting Geen Grens. In een opinie-artikel in De Limburger stelden Teunissen en Van den Akker o.a. dat Engelstalig hoger onderwijs absoluut noodzakelijk is om de internationalisering verder te ontwikkelen.

Geen woord van deze provinciebestuurders over hun (en onze) buurtalen Duits en Frans; en geen oog voor de tekortkomingen van het onderwijsproces in een voor de docenten vreemde taal. Stichting Geen Grens heeft haar kritische reactie kenbaar gemaakt aan het provinciebestuur in Maastricht en aan Provinciale Staten, het Limburgs Parlement. (25 oktober 2018)

U en de Europese agenda - 19 oktober 2018: Welke toekomst ziet u voor uzelf en anderen binnen de Europese Unie? Vrijdagmiddagbijeenkomst van 16:00 tot 18:00. Organisatie: Netwerk Democratie en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de lokale Jonge Europese Federalisten en Europe Direct Maastricht.
Een EU-dialoog in Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht. Tijdens deze borrel gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals veiligheid, immigratie, natuur, welvaart, onderwijs, economie, gezondheidszorg, democratie en Europese samenwerking. Gratis; aanmelden noodzakelijk via deze link of een e-mail aan info@netdem.nl.
Meer informatie: Uitgebreide uitnodiging (pdf). (16 okt. 2018)

Provincie en buitenland - Limburg ligt in het buitenland. Zeven Nederlandse provincies grenzen gedeeltelijk aan een buurland, maar een daarvan, Limburg, is bijna helemaal omsloten door de buurlanden. Dat is een uitdaging aan de politieke partijen die in maart 2019 het vertrouwen van de kiezers gaan vragen in de Provinciale Staten-verkiezingen. Stichting Geen Grens reikt de partijen een groot aantal ideeën, suggesties en wensen aan voor hun verkiezingsprogramma's. Position paper PS 2019 (pdf, 11 pag). (1 oktober 2018)

Wandelen - Recent verscheen de tweede druk van het succesvolle natuurwandelboek Natuur voor elkaar. In het rijk geïllustreerde werk worden 21 wandelingen beschreven in even zovele natuurgebieden in het grenspark Maas-Swalm-Nette.

Van het boek is zowel een Nederlandse versie beschikbaar sowie eine deutsche Version, Natur füreinander. (26 sept. 2018)

Limburgse besturen zien België en Duitsland niet liggen - De pas aangetreden gemeentebesturen in Limburg beseffen wel dat hun gemeente aan het buitenland grenst, maar veel coalities doen daar verder niets mee in hun beleidsplannen. Dat concludeert de Stichting Geen Grens na een vergelijking van de 30 nieuwe Limburgse coalitieakkoorden. De nieuwe coalitie in Maastricht houdt het beste rekening met de landsgrens in de buurt. Maar Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Sittard-Geleen, die zowel aan België als aan Duitsland grenzen, hebben een nieuw bestuur met bedroevend weinig euregionale plannen. Lees het hele rapport, inclusief reacties van gemeenten. (14 augustus 2018)

Leeuwenborg MHRoadstyling
Foto: MHroadstyling

Arcus, Leeuwenborgh en de euregio - Ger Essers schreef een grenseffectrapportage voor de fuserende ROC's Arcus en Leeuwenborgh, die samen verder gaan als LAvenir. Hoe ziet de euregionale toekomst van de nieuwe onderwijsinstelling eruit? (18 juli 2018)


Video: Provincie Limburg

"Het moet van twee kanten komen" - De nieuwe mobiliteitsaanpak van de Provincie Limburg houdt meer dan ooit rekening met het feit dat we in Limburg leven en werken in een grensregio. Vincent Pijnenburg, onderzoeker aan de Fontys Hogeschool in Venlo, houdt zich dagelijks bezig met het thema ‘grenzen’ en dan voornamelijk met de kansen die de grensregio te bieden heeft. Wil je als Limburger alle kansen om je heen benutten, dan moet je over de grenzen heen durven kijken, vindt Vincent. Volgens hem ligt de toekomst van mobiliteit in Limburg over de grens. (9 juli 2018)

Omslag Euregioboek
Foto: Region Aachen

Jong beginnen - De Region Aachen en de Taalunie helpen scholen in de vijf Euregio-partnerregio's om deel te nemen aan het Euregioprofielprogramma. Thema: Het grensland tot leven wekken.

Het regulierie onderwijsprogramma voor basisscholieren en leerlingen van middelbare scholen wordt daartoe aangevuld met extra aandacht voor buurtaalcompetentie, er zijn regelmatige scholierenuitwisselingen met de buurlanden, en een cultureel bewustzijn van de Euregio wordt aangekweekt.

Een beschrijving van het project Euregioprofielscholen vindt u hier (pdf, 17 pag.)
Lesmateriaal - in de drie regionale talen - is gratis verkrijgbaar via www.linguacluster.org. (16 mei 2018)

Drielandenpunt
Foto: radarlimburg.nl

Over de Grens, het aprilnummer van het onlinetijdschrift RadarLimburg staat boordevol tekst, video, audio en foto's over deze "perifere regio, die vooral zichzelf moet redden". Teksten die je aan het denken zetten. Bijvoorbeeld: Wilde zwijnen stoppen niet bij de grens. Eigen zwijn eerst? Vaals en Aken: eigenlijk één stad? Hoe ziet de grens er eigenlijk uit? De grenspalen in beeld. Meer bij RadarLimburg. (3 mei 2018)

Maastricht - Debat Karlspreis 2018 - Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Debatteer mee op 21 april in het Gouvernement in Maastricht. Herman Van Rompuy, oud-President van de Europese Raad, zet de toon met een inleiding.

Het debat op zaterdag 21 april vindt plaats in het kader van de Karlspreis 2018, die op 10 mei wordt uitgereikt aan de Franse president Emmanuel Macron. Aanmelding voor het debat voor 12 april via dit formulier.

Buurtaalles. Foto: YouTube screenshot
Buurtaalles. Foto: YouTube screenshot

Bitte? Quoi? Wat zegt u? - Heeft de Provincie Limburg een rol bij het bevorderen van beter buurtaalonderwijs? De Stichting Geen Grens vindt van wel, en vraagt de provincie om, samen met de scholen, medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs in Frans en Duits te nemen. Lees meer: Brief van Stichting Geen Grens aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Elzbieta Bienkowska, foto EU 25 januari 2018 - Maastricht: Europees Commissaris Elżbieta Bieńkovska gaat in dialoog met Europese burgers over 25 jaar Interne Markt. Zie Agenda en activiteiten

Foto: UM/ITEM 26 november 2017 - Wat zijn de gevolgen van het Nederlandse regeerakkoord voor de Limburgse grensgebieden? Instituut ITEM van de Universiteit Maastricht nam de coalitieplannen onder de loep in een Quick scan (pdf)

Grenzweg! Foto: V.Pijnenburg november 2017 - Bij Fontys Crossing Borders verscheen eind 2017 de studie Een toekomstperspectief voor het Grensland, over de grens als kans voor het gebied Niederrhein/Noord- en Midden-Limburg. Bij Fontys te lezen als pdf-bestand.

31 oktober 2017 - Genk-Maasmechelen-Sittard met de bus is logisch. Maar het is één van de grensoverschrijdende verbindingen die maar niet tot stand wil komen. Rover en TreinTramBus trokken aan de bel bij politici in Nederland en België. Lees verder bij OVpro.

28 oktober 2017 - Als Duitser voelde je je rijk met een vuistvol Belgische franken: Bernd Vincken vertelt.

Judith Heesen 20 oktober 2017 - Forensen tussen Aken en Zuid-Limburg laten de trein, huns ondanks, links liggen. Eurekarail sprak met forens Judith Heesen.

12 oktober 2017 - In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en België - ook in de gemeenten langs de landsgrens. Geen Grens luisterde met (aspirant-)raadsleden naar een scala aan ideeën, aangereikt door ervaringsdeskundigen uit Gelderland, de buurlanden en de Limburgse gemeentebesturen. Een verslag van de bijeenkomst in Centre Céramique. Bevat ook een link naar een .pdf- en een .doc-versie van het verslag.

8 oktober 2017 - De hartslag van Europa was weer te horen in Keulen. Een videoverslag:

27 september 2017 - Het Nuffic hield een conferentie over Buurtaalonderwijs. Een korte impressie:

Op 28 juni 2017 publiceerde der Friedrich zijn nieuwste videoportret van een grens-Europeaan. Praat hij de volgende maand met u?

27 juni 2017 - Acht leden van de burgerinitiatiefgroep bogen zich over het nieuwe boek van Laurens van Nistelrooij over samenwerking tussen regio's in Europa, de Nederlandse (en Belgische) gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de ketting-tegen-Tihange als een manifestatie van de kracht van de regio.

6 mei 2017

Op 28 juni 2017 publiceerde der Friedrich zijn nieuwste videoportret van een grens-Europeaan. Praat hij de volgende maand met u?

27 juni 2017 - Acht leden van de burgerinitiatiefgroep bogen zich over het nieuwe boek van Laurens van Nistelrooij over samenwerking tussen regio's in Europa, de Nederlandse (en Belgische) gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de ketting-tegen-Tihange als een manifestatie van de kracht van de regio.

6 mei 2017

 

Achtergrondfoto: Hasselt (Hans Porochelt, 2010)