Deutsch
English
Français
logo

Stichting Geen Grens

Waar een wil is, is geen grens

Wat willen wij? De Stichting wil alle vormen van contact en samenwerking in de grensregio Limburg/België/Duitsland bevorderen. De Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens.

Waarom? Europese samenwerking speelt zich niet alleen af tussen de hoofdsteden, maar ook in de regio's langs de landsgrenzen. Daar wonen de burgers die dagelijks de grens oversteken om in de buurlanden te gaan werken, recreëren of studeren. De grenzen zijn open, maar er liggen nog vele drempels.

Download onze flyer

Europa: Wel vrij verkeer, geen kiesrecht bij de buren

De EU-burger in de euregio: politiek actief, zonder stem

Verslag van een debat op zaterdag 19 maart 2022 in Maastricht. Lees het verslag, of bekijk de video:

Onze nieuwsberichten uit de afgelopen jaren zijn te lezen in het Nieuwsarchief van de Stichting Geen Grens.

Achtergrondfoto: Voeren (Rob Kievit, 2019)