logo

Alles over ons

De Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens. Op deze pagina vindt u alle gegevens van deze stichting.

ANBI-gegevens

De Stichting Geen Grens heeft de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan de Stichting Geen Grens giften van u ontvangen, die u als aftrekpost kunt opvoeren bij de inkomstenbelasting.

In overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de volgende gegevens over onze organisatie.

Activa
Passiva
Eigen vermogen
Totaal

 

Achtergrondfoto: Hasselt (Hans Porochelt, 2010)